Coupon- en Actievoorwaarden

Op alle door EetSmakelijk.nl of door bij EetSmakelijk aangesloten partners uitgereikte coupons, zowel fysiek als digitaal, gelden de volgende voorwaarden:

  • Je kunt maximaal 1 coupon per bestelling inwisselen.
  • Wanneer een coupon niet beperkt is tot één restaurant, dan wordt de code geactiveerd voor ieder restaurant waarbij je bestelt.
  • De korting voor een coupon wordt berekend over het bedrag vóór de transactiekosten.
  • Het totaalbedrag van een bestelling kan na het inwisselen van een coupon nooit kleiner zijn dan €0,00.
  • Druk- en zetfouten voorbehouden.