Privacy Statement

Bijgewerkt op 26 juli 2019 om 14:53 uur.

Dit is de Privacy Policy van EetSmakelijk B.V. (hierna te noemen “EetSmakelijk”, “wij,” “ons” of “onze”), een onderneming met adres Bolderweg 43, Lelystad. EetSmakelijk is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 71415211. Deze Privacy Policy legt uit hoe wij gegevens verzamelen, gebruiken, delen en beschermen in relatie tot onze website www.eetsmakelijk.nl (de “website”). Wij verzamelen deze gegevens wanneer u onze Website bezoekt met uw computer, tablet of mobiele telefoon (“computer”). Wij verwerken persoonsgegevens op een manier die in overeenstemming is met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (de “AVG”), de op de AVG gebaseerde uitvoeringswetgeving en de andere op dit moment geldende privacywetgeving.

Onze Privacy Policy is van toepassing op alle bezoekers, gebruikers en alle anderen die de toegang hebben tot de Website (“gebruikers”). Door het gebruiken van onze Website, begrijpt u en gaat u akkoord dat EetSmakelijk een platform biedt voor het plaatsen van inhoud, inclusief foto’s, reacties en andere materialen (“gebruikersinhoud”). Dit betekent dat andere Gebruikers kunnen zoeken naar uw openbare Gebruikers Inhoud en dat zij deze kunnen bekijken, gebruiken of delen.

Wat voor gegevens verzamelen wij?

Wij verzamelen de volgende gegevens die jij ons verstrekt:

 1. E-mailadres
 2. Naam
 3. Telefoonnummer
 4. Adres
 5. IP-adres
 6. Gebruikersnaam, wachtwoord en e-mailadres wanneer je registreert voor een account
 7. Profielinformatie die u via jouw account verstrekt
 8. Communicatie tussen EetSmakelijk en jou, we mogen je pushnotificaties en dienstgerelateerde berichten sturen

Log file informatie.

Wij verzamelen alleen informatie die jouw browser stuurt als je onze website bezoekt wanneer dit noodzakelijk is voor het goed functioneren van de website. Onder het goed functioneren van de website verstaan wij met name het beschermen van de website tegen handelingen die de veiligheid van de website en van je computer in gevaar kunnen brengen. Dit logbestand kan informatie bevatten zoals je IP-adres, browser-type, browser-versie, de pagina’s van onze website die je bezoekt, de tijd en datum van jouw bezoek, de tijd die je besteedt op deze pagina’s en andere statistieken.

Analytische diensten.

Wij maken gebruiken van analytische diensten van derden. Deze helpen ons om ons verkeer en trends van de website te meten. De tools verzamelen informatie die verzonden zijn door jouw computer, onze website, de webpagina’s die je bezoekt, add-ons en door andere informatie die ons helpen bij het verbeteren van onze website. Deze tools gebruiken ‘cookies’. Dit zijn eenvoudige tekstbestanden die worden opgeslagen op de harde schijf of in het geheugen van jouw computer. Cookies kunnen je computer of de bestanden die op je computer staan niet beschadigen. Ze verzamelen anoniem informatie over uw log-informatie en log-gedrag. Wij gebruiken deze informatie met informatie van andere gebruikers. Hierdoor is het voor ons niet mogelijk om je als individu te kunnen identificeren. Wij gebruiken voor onze analytische diensten Google Analytics. Deze installeert een permanente cookie in je webbrowser om je te identificeren. Hierdoor worden je gegevens gedeeld met Google. Wij delen alleen gegevens met Google die wij op basis van de AVG mogen delen met Google. Je kunt volledig voorkomen dat Google Analytics je herkent, door de cookies uit te schakelen in je browser.

EetSmakelijk gebruikt remarketingdiensten om te adverteren op webnsites van derden nadat je onze website hebt bezocht. Wij, en derden partijen waarmee wij samenwerken, gebruiken cookies om de advertenties die getoond worden op basis van voorgaande bezoeken, te optimaliseren. Wij maken, met jouw toestemming, gebruik van de volgende remarketingdiensten:

Google

Google Ads remarketing wordt geleverd door Google Inc. Wij maken alleen gebruik van Google Ads remarketingservice op het moment dat je ons daar toestemming voor hebt gegeven. Je kunt remarketing daarna uitschakelen door je toestemming in te trekken. Deze toestemming kun je intrekken op dezelfde plaats als waar je toestemming hebt gegeven voor de plaatsing van deze remarketingcookies. Voor meer informatie over het beleid van Google, kun je deze pagina bezoeken.

Hoe gebruiken wij deze informatie?

Alle informatie die wij verzamelen gebruiken wij om onze website te ondersteunen en verbeteren door:

 1. Gegevens te onthouden, zodat u niet steeds opnieuw hoeft in te loggen wanneer u de website opnieuw bezoekt;
 2. De doeltreffendheid van onze website vast te stellen, te verbeteren, te testen en te bekijken;
 3. Statistieken te bekijken, zoals het aantal bezoekers en het verkeer naar de website;
 4. Technische problemen te verhelpen of te diagnosticeren;
 5. Nieuwe producten te testen en te ontwikkelen;
 6. De bezoeker te informeren over de status van zijn bestelling;
 7. De bezoeker te informeren over het verloop van zijn bestelling.

Communicatie.

We mogen jouw informatie gebruiken om je te contacteren met nieuwsbrieven of marketing- en promotiedoeleinden die voor jou interessant kunnen zijn. Als je deze informatie wil ontvangen, dien je je hiervoor in te schrijven. Als je niet wil dat wij nog langer met je communiceren nadat je ingeschreven bent, kun je jezelf afmelden voor deze communicatie door op afmelden te klikken aan de onderkant van een nieuwsbrief of door de instellingen in je account aan te passen.

Hoe wordt deze informatie gedeeld?

Wij zullen je (persoons)gegevens niet verhuren of verkopen aan derden.

Partijen waarmee je gebruikersinhoud kunt delen.

Informatie of inhoud die je vrijwillig openbaar maakt via onze website, zoals gebruikersinhoud, wordt beschikbaar voor het publiek. Wanneer je eenmaal gebruikersinhoud hebt geplaatst, kan de gebruikersinhoud worden gedeeld door anderen. Alle gebruikersinhoud die je openbaar maakt is doorzoekbaar. Wanneer je informatie verwijdert die je openbaar hebt gemaakt via de website, dan kunnen kopieën zichtbaar blijven in het cachegeheugen of de archiefpagina’s van de website. Wanneer andere gebruikers of derden deze inhoud hebben gekopieerd of opgeslagen, zullen deze ook beschikbaar blijven.

Zeggenschapswijziging.

Wanneer EetSmakelijk, of een deel daarvan, wordt verkocht, overgedragen of wanneer onze activa bij een andere organisatie terecht komt (bijvoorbeeld als gevolg van een fusie, overname, faillissement, ontbinding of liquidatie), dan kunnen gegevens die via de website zijn verzameld onder de verkochte of overgedragen zakenv allen. De koper of verkrijger zal de afspraken in deze Privacy Policy moeten opvolgen.

Wettelijk verzoek en voorkoming schade.

Op grond van een wettelijk verzoek zijn wij gerechtigd om toegang te verkrijgen tot uw informatie en dit te bewaren en/of te delen in antwoord op een wettelijk verzoek (zoals een huiszoekingsbevel, gerechtelijk bevel of een dagvaarding). Wij zijn ook gerechtigd om je informatie te bewaren en/of te delen wanneer wij geloven dat dit noodzakelijk is voor het opsporen, voorkomen en aankaarten van fraude of andere illegale activiteiten en om ons, jou en anderen te beschermen. Informatie die wij ontvangen over jou kan worden geopend, bewerkt en bewaard voor een langere periode wanneer dit noodzakelijk is vanwege een juridisch verzoek of verplichting, een onderzoek met betrekking tot onze voorwaarden, beleid of om anderszins schade te voorkomen.

Beveiliging en veiligheid.

EetSmakelijk heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om je gegevens te beveiligen tegen verlies of enige vorm van onrechtmatige verwerking. Wij gebruiken veiligheidsmaatregelen om te zorgen dat informatie via de website wordt beveiligd (zoals het aanvragen van een uniek wachtwoord). Echter, EetSmakelijk kan niet verzekeren dat de informatie op de website niet wordt geopend, onthuld, veranderd of vernietigd. Je bent te allen tijden verantwoordelijk voor het handhaven van je unieke wachtwoord en accountinformatie en voor het beheren van de e-mails tussen jou en EetSmakelijk. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de functionaliteit, privacy of veiligheidsmaatregelen van enig andere organisatie.

Internationale overdraging.

Je informatie kan worden overgedragen en onderhouden op computers en/of servers die zich buiten Nederland en/of de EU bevinden en waar de wetten omtrent gegevensbescherming kunnen verschillen. Wij spannen ons in om ervoor te zorgen dat ook wanneer uw persoonsgegevens buiten de EU worden verwerkt, zij op een juridisch juiste en zorgvuldige wijze worden verwerkt.

Bewaartermijn.

In overeenstemming met de AVG en de overige relevante wetgeving, bewaart EetSmakelijk persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor de verwezenlijking van de doeleinden waarvoor zij verzameld of verwerkt worden. Indien je meer informatie wil over hoe lang specifieke persoonsgegevens bewaard blijven, kun je contact opnemen met contact@eetsmakelijk.nl.

Recht op inzage, correcties, bezwaar & dataportabiliteit.

Wanneer je inzage wil in je persoonsgegevens, als je je gegevens wilt wijzigen of verwijderen of als je jouw persoonsgegevens geheel of gedeeltelijk wilt laten overdragen aan jou of aan een derde, dan kun je contact opnemen met EetSmakelijk door een e-mail te sturen naar contact@eetsmakelijk.nl of een brief te sturen aan:

EetSmakelijk B.V.
Bolderweg 43
8243RD  LELYSTAD

Applicaties, websites en diensten van derden.

Wij zijn niet verantwoordelijk voor de praktijken van applicaties, websites of diensten van derden die gelinkt zijn naar of vanaf onze website, waaronder de informatie of inhoud die bijgaand is. Onze Privacy Policy is niet van toepassing wanneer je een link gebruikt om van onze website naar een andere applicatie, website of dienst te gaan. Je gedragingen op een applicatie, website of dienst van een derde, waaronder de partijen die een link hebben op onze website, zijn onderworpen aan hun eigen regels en beleid. Je gaat akkoord dat we niet verantwoordelijk zijn voor derden die je toegang hebt gegeven tot je gebruikersinhoud. Wanneer je gebruik maakt van een applicatie, website of diensten van derden, en je dezen derden toegang geeft tot je gebruikersinhoud, is dit voor eigen risico.

Privacy van kinderen

Onze website vraagt niet specifiek en bewust om gegevens van personen jonger dan 16 jaar (“kinderen”). Indien wij erachter komen dat wij persoonlijke gegevens hebben verzameld van kinderen zonder toestemming van hun ouder of voogd, dan zullen wij stappen ondernemen om deze gegevens te verwijderen van onze servers. Als je vermoedens hebt dat jouw kind zonder toestemming persoonsgegevens heeft verstrekt aan ons, dan kun je contact met ons opnemen via contact@eetsmakelijk.nl. Indien je als kind persoonsgegevens achter hebt gelaten en je deze wilt verwijderen, dan zullen wij ons inspannen om deze gegevens te verwijderen. Als je het vermoeden hebt dat je als kind persoonsgegevens aan ons hebt verstrekt, kun je contact opnemen via contact@eetsmakelijk.nl.

Wijzigingen

EetSmakelijk kan van tijd tot tijd deze Privacy Policy aanpassen of updaten. Je wordt daarom geadviseerd om deze Privacy Policy regelmatig te raadplegen. Aanpassingen van deze Privacy Policy treden in werking op het moment dat deze zijn gepubliceerd op deze pagina.

Contact

Wanneer je vragen hebt over onze Privacy Policy, dan kun je contact opnemen met EetSmakelijk door een e-mail te sturen naar contact@eetsmakelijk.nl.